Oluklu Mukavva Kutular

Oluklu mukavva kutular, en yaygın kullanıma sahip ambalaj malzemesi olup, lineer denilen iki dış kağıt ve ondüle denilen bir ara kağıttan oluşan oluklu mukavvadan üretilen içindeki ürünü koruyan taşıyan ve satılmasına yardımcı olan ambalajlardır.

Dış ambalaj olarak adlandırılan oluklu mukavva kutular; dağıtım sistemlerinde, deniz ve hava taşımacılığına uygun ambalajlar olup özel gereksinimlere uygun olarak kaplama kullanılarak da üretiliyor. Oluklu mukavva kutular içlerine konulan ürünü korumadaki üstünlükleri, üzerlerine baskı yapılabilmesi, hafif oluşları nedeniyle değişik amaçlarla kullanılıyor. Dış ambalaj olarak nitelendirilen oluklu mukavva ince dalga kutu üretimindeki ve baskı alanındaki gelişmelere bağlı olarak birincil ve teşhir ambalajları haline de dönüşmeye başladı. Son yıllarda oluklu mukavva kutular,marketlerde teşhir standı olarak da kullanılıyor.

Oluklu mukavva sanayi de son pazar eğilimleri talepler doğrultusunda hızlı bir ilerleyiş içine girmiş. Çok renkli kutulara yönelme, hafif ve kutu kalınlığı azaltılmış ancak güçlü dirençli ambalajlara olan talep oluklu mukavva kutu üretim hatlarında hızlı gelişmelere neden oldu. Kolay üretim değiştirme yani bir üretimden diğerine çabuk geçmeyi sağlayan küçük tirajlı işlere uygun makineler rağbet görmeye başladı. Küçük siparişler nedeniyle oluklu mukavvayı kutu haline dönüştürecek konfeksiyon makinelerinde en kısa zamanda ayar süreli makinelere doğru hızlı bir geçiş söz konusu. Mikrodalga ile daha az malzeme ile daha çok üretim mümkün hale geldi.

Mikrodalga kutuya doğru eğilim bir yerde Karton kutu ile oluklu mukavva kutu arasındaki sınırı inceltti. E tipi oluklu mukavva kutular hem sağlamlığı hem de baskının mükemmelliğini bünyesinde taşıyor. Oluklu mukavva üreticileri mikrodalga E ve F tipi ince dalga kutular için oldukça deneyimliler.

Bugün, oluklu mukavva ambalaj için özel tasarım çalışmalarını içeren CAD programlar mevcut. Bilgisayarı, oluklu mukavva üretiminin her aşamasında görmek mümkün. Bilgisayar; tasarımdan, baskı öncesi hazırlık, klişe üretimine, baskı makineleri ve konfeksiyon makinelerine kadar her alana girmiş durumda. Yüksek teknoloji ürünü in-line oluklu mukavva konfeksiyon makinelerinin, tümü bilgisayar aracılığıyla hızlı çalışır konuma getiriliyor.

Oluklu mukavva üzerine kaliteli baskı için ince klişe teknolojisi ile baskıda nokta kazancını azaltılarak oluk ve çizgilerin oluşması ortadan kaldırılıyor ve ince tramlı baskı işlemlerinde başarılı sonuçlar alınıyor.

Bilgisayarlı renk ayrımı teknikleri, baskı öncesi hazırlıkta, bilgisayardan direkt olarak klişeye teknolojisi, değişik sertlikte daha hassas fakat daha ince fotopolimer klişeler, lazer ile oyulmuş seramik aniloks merdaneler sayesinde ince ve hassas tramlı baskı, çevre korumacılığı ve fleksografik mürekkep kimyasının gelişmesi sonucu su bazlı mürekkeplerin elde edilmesi ve kullanılması, UV mürekkepler ile daha fazla bir renk yoğunluğu ve daha az nokta kazancı tüm bunlar flekso baskıda yüksek kaliteyi sağlayan gelişmelerdir.

Oluklu Mukavva Üretiminde Kullanılan Kağıtlar

Oluklu mukavva, bir ya da daha fazla oluklu tabaka alt ve üst yüzeylerinin düz tabaka ile kaplanmasıyla meydana gelen üründür. Oluklu mukavva üretiminde kullanılan iç ve dış yüzde olukluda kullanılan kağıt cins ve ağırlıklarına göre, çeşitli spesifikasyon ve gramajlarda üretiliyor. Oluklu mukavvayı oluşturan iç, dış, ara kağıtların gramaj ve cinsi, özellikleri ve kullanılacak tutkalın katkı maddelerinin cinsi üretilecek kutunun özellikleri açısından her biri ayrı önem taşıyor. Oluklu mukavvada kutudan istenilen özelliklere göre bu kağıtların seçimi yapılır. Şimdi yüksek kaliteli oluklu mukavva üretmek, oluk makinesinde oluşan teknik prob-lemleri ortadan kaldırmak amacıyla hammadde olarak kullanılan kağıt daha önemli bir konuma ulaştı. Öncelikle kağıdın kalitesi önem taşıyor. Çünkü iyi kaliteli bir ürünün özellikleri aşağıdaki gibi olmalı:

* Fiziki dayanıklılık,
* Elastikiyet,
* Tutkal tutma ve nüfuz etme,
* Aşındırma özelliği,
* Boyut dengesi.

Anlatılan özelliklerin tümü, dalga makinesinde problemsiz kağıt konvertingi garanti etmek için yeterli değildir. Ayrıca; iyi kesme, sağlam kenarlar, iyi göbek sağlamlığı (göbek kağıt eninden daha dar olmamalı, göbekler bir defadan fazla kullanılmalı), tek parçalı göbek, bobinlerin ambalajlanması, bobinin çözülme yönü, kabul edilebilir minu-mum bobin eni, ortalama değerler (minumum değerler) tüm bunların yanında Avrupa standartlarındaki gelişmeleri takip etmek gerekiyor.

Lineer: Oluklu mukavvaların dış yüzeylerinde kullanılan perdahlı kağıt. Liner ismiyle anılan kağıtlar; istenildiğinde esmer, beyaz yada renklendirilmiş olarak üretiliyor ve kraft liner, test liner ve Schrenz adını alır.

Kraft Liner: Yumuşak ağaçtan elde edilen hamurun sülfat ya da alkalinle işlen-mesiyle elde edilir. Oluklu mukavva üretiminde iç ve dış astar olarak kullanılır. Doğal renkleri kahverengi olan kraft liner kağıtlar, kısmen ya da tamamen beyazlatılabilir. Ancak herhangi bir beyazlatma yöntemi astarın dayanıklılığını %5 - 10 arası azaltır.

Test Liner ( Esmer, Mermerli, Beyaz): Kısmi selüloz ve atık kağıt elyafı ile üreti len oluklu mukavva kağıdır. Yine oluklu mukavva üretiminde iç ve dış astar olarak, test liner kağıtlar da kullanılabiliyor. Ancak oluklu mukavva kutu astarı olarak geri dönüştürülmüş kağıt elyafı kullanımı, kutunun dayanıklılığını özellikle tropik koşullarda, büyük ölçüde azaltır. Eğer test liner kağıtlar yüksek kaliteli seçilmiş atıklardan üretilir ve üzeri boyanırsa ortaya imitasyon kraft olarak adlandırılan ve mükemmel dayanıklılığı olan kağıtlar çıkar.

Test liner ile kraft liner aynı özellikte değildir. Test liner, üzerindeki çok küçük siyah
noktalar ile kraft linerden ayrılır.

Schrenz (Şrenz) Fluting: Şrenz genellikle yuvarlak elekli makinede eski kağıt harmanı ile üretilen bir kağıt cinsidir. Diğer kağıtlar kadar kuvvetli olmasa da başka tabakalarla lamine edilerek mukavva haline getirilebilir.

Oluklu mukavvanın iki yüzü arasında kalan kısım ondüle kısmıdır. En iyi kalite olarak yapraklarını döken ağaçların kısa elyafından özel bir pişirme yöntemi ile kağıt hamuru elde etmek suretiyle üretilir. Böyle elde edilen oluklara "yarı kimyasal oluk" denir ve çok az miktarda temiz kraft atığı içerir. Ondüle malzemesi yapımında saman kağıdı da kullanılır.

Olukluların büyük bir bölümü atık kağıtlardan üretilir ve eğer en son teknolojiden yararlanılarak kimyasal işlemlerde üretilmemiş ise; kalitesi, yarı kimyasal oluklardan çok daha düşüktür. Yarı kimyasal olukların standart baz ağırlığı 112, 127 yada 150 gr / m2ldir.

En iyi oluklu mukavva kutu, kutunun iç ve dış yüzeyine temel ağırlığı aynı olan kağıt kaplanarak elde edilir.Oluklu mukavva üretiminde kullanılan temel bir hammadde de kağıtları bir arada tutacak tutkaldır. Oluklu mukavva kutunun üretim hataları arasında tutkalın tam ve yeterli uygulanmaması, en göze çarpan kusurlardandır. Oluklu mukavva kutu üretiminde önceleri yapıştırıcı olarak kullanılan sodyum silikatın yerini artık çeşitli nişastalar ve özellikle mısır nişastası aldı. Bu yapıştırıcının tropik koşullara direncini attırmak için ise çeşitli kimyevi maddeler katılabilir.

Oluklu mukavva kutuların tasarımında, gerekli basınç direncine erişmek için, ka-ğıtların çeşitli özelliklerinden yararlanılır, iki tabaka kağıt arasındaki ondülenin bi-çimi, bitmiş kutuya yukarıdan aşağıya sertlik ve dayanıklılık kazandırır. Olukların dışındaki değişkenler ( ondülenin dalga cinsi,) oluklu materyalin kat adeti, oluklu adeti ve taşıyıcı yapının konumudur. Islak ambalajlama durumunda daha fazla dayanıklılık sağlamak için oluklu mukavva kutuların bazıları wakslanabilir ya da kimyasal işlem görebilirler; hatta "kağıdın içine lifler dokunabilir.

Oluklu mukavvanın iç ve dış yüzdeki oluklar da kullanılan kağıt cins ve ağırlıklarına göre çeşitli spesifikasyon ve gramajlarda üretilir.

Oluk Tipleri

Oluklu mukavva üretiminde yararlanılan 5 tip oluk tipi vardır. Bunlar; A, B, C, E, K harfleriyle tanımlanır. F dalga ise 6 tip oluk tipi olarak kabul ediliyor.

A Dalga (İri Dalga) : Taşıyıcı olmayan ürünlerin ambalajlanmasında ve birçok sıra üst üste istiflenecek ambalajların yapımında; yastık görevi yapmaları ve çok emici olmaları nedeniyle de ara bölme, takviye vb. malzemenin yapımında başarıyla kullanılır. A tipi oluklu mukavva en iyi alt ve üst sıkıştırma dayanıklılığı sergiler.

Sebze ve meyve kutularının üretiminde kullanılır. Bir metrede oluk sayısı 104-125,
oluk yüksekliği 4,5 mm- 4,7 mm. arasında olan oluklu mukavvadır.

B Dalga (İnce Dalga): Oluk yüksekliklerinin ve dalga aralıklarının az olması ne-deniyle yüzey ezilmesine karşı diğerlerinden daha dayanıklı olan B dalga diğerlerine baskıya daha uygun yüzeye . sahiptir. İnce dalgada bir metredeki oluk sayısı 150-184, oluk yüksekliği 2,1 mm -2,9 mm arasındadır.

C Dalga (Orta Dalga) : C tip, A tipi gibi en iyi alt ve üst sıkıştırma dayanıklılığı sergiler. Orta dalgada bir metredeki oluk sayısı 120-145, oluk yüksekliği 3,5 mm-3,7 mm arasındadır.

E Dalga (Mikro Dalga): İnce bir dalga olan E dalga oluklular; dayanıksız tüketim malları ve hediyelik ambalajlar için üretilir. E dalgada bir metredeki oluk sayısı 275-310, oluk yüksekliği 1,15 mm -1, 65 mm arasında olan oluklu mukavvadır.

F Dalga : Çok ince dalga
K Dalga (Süper A Dalga) : Çok iri dalga olup ülkemizde kullanılmaz. Bir metredeki oluk sayısı 90-103, oluk yüksekliği 5,6 mm 8.5 cm arasında olan oluklu mukavvadır.

Oluklu Mukavva Tabaka Tipleri
Oluklu tabakası, oluklu mukavvanın dış tabakaları arasında kalan ve bu tabakalara bir yapıştırıcı ile bağlanan oluklandı-rılmış tabakadır. Oluklu mukavva kutu üretiminde dört tip oluklu mukavva tabaka kullanılıyor:

Tek Yüzlü Oluklu Mukavva : Tek yüzlü oluklu mukavva, bir oluklu tabakanın yalnız bir yüzünün düz tabaka ile kaplanmasıyla meydana gelen tabakadır. Bu malzeme, sargılama, sıkıştırma, ya da yastıklama amacıyla kullanır, kutu yapımında kullanılmaz.

Tek Dalgalı Oluklu Mukavva : Tek dalgalı oluklu mukavva, bir oluklu tabakanın her iki yüzeyinin düz tabaka ile kaplanmasıyla meydana gelen oluklu mukavvadır. İç , dış ve oluklu tabakası olmak üzere üç kat kağıttan oluşur. Hafif ürünler için uygundur.

Dalgalı Oluklu Mukavva : Çift dalgalı oluklu mukavva, düz bir tabakanın alt ve üst yüzeylerine yapıştırılmış oluklu tabakaların alt ve üst yüzeylerinin düz tabaka ile kaplanmasıyla meydana gelen oluklu mukavvadır. A+B, A+C, B+E, B+C, gibi ikili kombinasyonla üretilir. Güçlü olmaları nedeniyle büyük yük taşıyabilir, üst üste istiflenmeye çok uygundur, teleskopik kutu yapımında ya da dökme ambalajı olarak
kullanılır. Özellikle ihracat kutularında ve ağır yük taşıyan kutularda kullanılıyor

Üç Dalga Oluklu Mukavva : Üç dalgalı oluklu mukavva aralarındaki iki düz tabakaya yapıştırılmış üç oluklu tabakanın altının ve üstünün düz tabaka ile kaplanmasıyla meydana gelen oluklu mukavva dır. A+B+E, B+A+C gibi kombinasyonlarla üretilir. Hacimli ve çok ağır ürünlerin taşınmasında kullanılıyor.

Hakkımızda

2007 yılında Eskişehir’de kurulan şirketimiz kısa zamanda , kuruluş öncesi planladığı başta özel kesim kutu olmak üzere,seperatör üretimine başlamıştır.İkinci aşama da baskılı,baskısız koli üretimi için yatırımlarını 2007 yılı sonu itibari ile tamamlayarak üretime geçmiştir.

Amacımız kontrollü ve planlı büyümedir.Kaynaklarımızı müşterilerimizin talepleri doğrultusunda kullanarak doğru büyümeye ulaşmaktır.
Her zaman müşterilerimizin çözüm ortağı olarak çalışmayı sürdürmekteyiz

Müşteri memnuniyetini müşterimizin kalite anlayışı ve kabulü ile sağlamayı kendimize hedef olarak belirlemiş ve bu doğrultuda üretim yapmaktayız.

Referanslar

Firmamızla görüşmeleriniz sırasında isteğiniz üzerine referanslarımız hakkında bilgi verilecektir. Detaylı bilgi için lütfen bizi arayın veya iletişim formumuz ile bize ulaşınız.

Ürünler

İletişim

Adres :
Baksan Sanayi Sitesi No:118/5 ESKİŞEHİR
Telefon
: (0222) 340 56 01
Fax:
: (0222) 340 56 03
E-Posta:
: lidya@lidyaambalaj.com
Copyright © 2015 - Lidya Ambalaj | Tasarım: Forse